trgovija1 trgovija2 trgovija3
trgovija4 trgovija5 trgovija4

Në pjesën e tregëtisë në tregun tonë, jemi të pranishëm dhe ofrojmë lëndë të para dhe kimikate për prodhim të bojërave, llakeve dhe prodhimeve të çimentos.
Kemi paletë të gjerë të rrëshirave akrilike (stiren akrilat, akrilat të pastër, polimerë dhe kopolimerë), rrëshira alkide (vajore të shkurtra të mesme dhe të gjata); pigmente (okside hekuri, okside kromi, kromi, dioksid titani antikorrozive, fluoreshente, të zeza karbonike etj. Gjithashtu ofrojmë aditivë të ndryshëm siç janë dispersantë, kundër formimit të shkumës, tharës, ngurtësues, (celulozë), plastifikues, kalcium stearate etj.

1.  DISPERSIONE  POLIMERE
•    STIREN -DISEPRSIONE AKRLIKE
•    AKRILAT I PASTËR
•    DISPERSIONE  KOPOLIMERE
•    NGJITËS PËR DRU DHE LETËR
2.    RRËSHIRA
•    RRËSHIRA VAJORE TË GJATA ALKIDIKE
•    RRËSHIRA VAJORE TË MESME  ALKIDIKE
•    RRËSHIRA VAJORE TË SHKURTRA  ALKIDIKE
•    RRËSHIRA ALKIDIKE ME BAZË UJORE  ALKIDIKE
•    RRËSHIRA AKRILIKE
3.    PIGMENTE
•    PIGMENTE OKSIDE HEKURI
•    PIGMENTE TË MIKRONIZUARA OKSIDE HEKURI
•    PIGMENTE OKSIDE HEKURI NË GRANULA
•    PIGMENTE TË VERDHA KROMI DHE TË GJELBRA
•    DIOKSID TITANI
•    BLU ULTRAMARINË DHE PIGMENTE VJOLLCË
•    PIGMENTE ANTIKORROZIVE
•    PIGMENTE FLUORESHENTE
•    PIGMENTE TË ZEZA KARBONI
4.    ADITIVË
•    NGURTËSUES - CELULOZA
•    P.U. NGURTËSUES
•    DISPERSANTË-MAJA
•    ADITIVË PREZERVATIVË
•    PLASTIFIKUES
•    THARËS
•    ADITIVË KUNDËR KRIJIMIT TË LËVORES
5. PROPILEN GLIKOL
6. PLASTIFIKUES DHE SUPERPLASTIFIKUES
7. PËRFORCUES TË PRODHIMEVE TË BETONIT

Pjesë e prodhimeve shiten nën emrin komercial të firmës VELLIS CHEMICALS dhe një pjesë e prodhimeve shiten nën emrin komercial të prodhuesëve të njohur botërorë. Prodhimet që shiten nën markën VELLIS CHEMICALS i nënshtrohen kontrollit të rreptë të përditshëm për kualitet në laboratorin  teknologjik  të pajisur mirë me qëllim rangimin e prodhimeve me kualitet për blerësin përfundimtar.