Në pjesën performancë të dyshemeve industriale dhe mbrojtje hidro jemi të pranishëm në tregun tonë thuajse 30 vjet. Jemi të specializuar për performancë të dyshemeve të reja dhe rehabilitim të dyshemeve të vjetra industriale me:


• DYSHEME EPOKSIDE BARTËSE DHE SHTRESA EPOKSIDE

izvedbana epoksidnipodovi3 izvedbana epoksidnipodovi2 izvedbaepoksidni podovi1


• DYSHEME AKRILIKE -ÇIMENTOJE TË THJESHTA DHE DYSHEME VETËSHPËRNDARËSE

izvedbaakril1 izvedbaakril2 izvedbaakril3


• MBROJTJE DYSHEMEJE PREJ ÇIMENTO-FERBETON

izvedbanaferbeton1 izvedbana ferbeton2 izvedbanaferbeton3


• MBROJTJE HIDRO

izvedbanahidroizolacija1 izvedbanahidroizolacija2 izvedbanahidroizolacija3

Në çdo kohë jemi të gatshëm tu përgjigjemi të gjitha sfidave, qoftë ajo të jetë për sjellje të zgjidhjes teknike për rehabilitim të dyshemesë tashmë ekzistuese industriale të dëmtuar ose për zgjidhje të detajit të ri që në fazë të projektimit të objektit.
Gjithastu jemi plotësisht të pajisur dhe ekuipuar me njerëz dhe pajisje që të mund tu përgjigjeni edhe sipërfaqeve më të mëdha që duhet të kryhen.
Numri i madh i pozicioneve të kryera dhe po aq numër të investitorëve të kënaqur janë garanci për kualitetin që e ofrojmë.