Во делот изведба на индустриски подови и хидро заштити сме присутни на нашиов пазар скоро 30 години. Специјализирани сме за изведба на нови и санирање на стари индустриски подови со :


• ЕПОКСИДНИ НОСЕЧКИ ПОДОВИ И ЕПОКСИДНИ ПРЕМАЗИ

izvedbana epoksidnipodovi3 izvedbana epoksidnipodovi2 izvedbaepoksidni podovi1


• АКРИЛ ЦЕМЕНТНИ ОБИЧНИ И САМОРАЗЛЕВНИ ПОДОВИ

izvedbaakril1 izvedbaakril2 izvedbaakril3


• ЦЕМЕНТНИ ПОДНИ ЗАШТИТИ-ФЕРБЕТОН

izvedbanaferbeton1 izvedbana ferbeton2 izvedbanaferbeton3


• ХИДРО ЗАШТИТА

izvedbanahidroizolacija1 izvedbanahidroizolacija2 izvedbanahidroizolacija3

Во секое време сме спремни да одговориме на сите предизвици ,било тоа да се однесува за донесување на техничко решение за санација на веќе постоечки оштетен индустриски под или за решавање на нов детал уште во фаза на проектирање на објектот.
Исто така сме целосно опремени и екипирани со луѓе и опрема за да можеме да одговориме и на најголемите површини кои треба да се изведат.
Големиот број изведени позиции и исто толкав број на задоволни инвеститори се гаранција за квалитетот кој го нудиме.